Dinamikus rendszerek paramétereinek becslése
PPKE-ITK, 2009/2010 tanév, 1. félév


Tantárgyi információk és tervezett heti beosztás

Előadások diái (Dr. Hangos Katalin anyagainak felhasználásával):

1. előadás: Bevezetés, ismétlés, problémafelvetések: pdf1, pdf2
2. előadás: Lineáris regresszió és a legkisebb négyzetek (LKN) módszere: pdf
3. előadás: Az LKN módszer további tulajdonságai: pdf